Hợp tác đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp

Thứ Tư, 18-09-2019, 20:30
Đai diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng ký kết thoả thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

NDĐT- Ngày 18-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã ký kết thoả thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, hai bên sẽ triển khai các hoạt động gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngày hội tuyển sinh, gặp gỡ các doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn tuyển sinh, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng và giới thiệu việc làm, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; Tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham quan, trải nghiệm thực tế, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp; Khuyến khích doanh nghiệp chủ động tham gia xây dựng chương trình đào tạo; góp ý, thẩm định nội dung chương trình, các tiêu chuẩn đánh giá đầu vào, đầu ra và chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chia sẻ cơ sở vật chất và trang thiết bị trong công tác đào tạo và sản xuất kinh doanh…

Trong những năm qua, Đà Nẵng là địa phương triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó có chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Chất lượng đào tạo lao động và giải quyết việc làm của thành phố đạt kết quả tích cực, góp phần vào việc phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của thành phố trong những năm vừa qua, đặc biệt là một số ngành có tốc độ tăng trưởng cao như du lịch, thương mại - dịch vụ, CNTT…

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, việc phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đào tạo lao động vẫn chưa nhiều và ở tất cả các khâu như: học sinh, sinh viên thực hành, thực tập; nhà giáo tham gia thực tế tại doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, liên kết đào tạo...

Hoạt động ký kết lần này là bước đầu tiên quan trọng đối với quan hệ đối tác công - tư, để tạo ra lực lượng lao động hiện đại; bước đầu góp phần thúc đẩy liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại thành phố Đà Nẵng.

THANH TÂM