Hơn một triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề nông nghiệp

Thứ Năm, 03-12-2020, 17:09
Tập trung đào tạo nghề phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ngày 3-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đề xuất dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội thảo có đại diện Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và một số trường đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiệp hội, hợp tác xã...

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2010 - 2020, có 2,84 triệu lao động được đào tạo nghề nông nghiệp theo Đề án 1956, đạt hơn 94,6% so mục tiêu đề án; chiếm khoảng 30% trong tổng số 9,2 triệu lượt lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong khi lao động nông lâm thủy sản chiếm 44,4% lực lượng lao động nông thôn năm 2019, khoảng 7,3 triệu người. Tổng số lao động có việc làm sau khi được đào tạo 2,79 triệu người, đạt 98,2%.

Hơn một triệu lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề nông nghiệp -0
 Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn và thực hiện quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đào tạo nghề phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ, chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chứng nhận an toàn; nghề về quản trị trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; có cơ chế khuyến khích sự tham gia dạy nghề của các nghệ nhân, cán bộ quản lý hợp tác xã giỏi, nông dân giỏi.

Đề án đề ra mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2025, đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn một triệu lao động nông thôn, trong đó 70% có cấp chứng chỉ. Ưu tiên đào tạo lao động làm việc trong các nhà máy, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại. Đồng thời, huy động từ ba đến năm nghìn trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã trực tiếp tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

MAI VĂN BẢO