Hơn 6.000 người chết do tai nạn giao thông trong 11 tháng

Thứ Tư, 25-11-2020, 14:12
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, thuộc địa phận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: MẠNH KHÁ)

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 25-11 cho biết, trong 11 tháng qua (tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-11-2020) toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. 

So với 11 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 2.900 vụ (giảm 18,26%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,29%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,52%). 

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên ở lĩnh vực đường bộ có 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 848 vụ (giảm 10,35%), giảm 889 người chết (giảm 13,03%), giảm 619 người bị thương(giảm 13,63%).    

Lĩnh vực đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 62 vụ (giảm 43,97%), giảm 54 người chết (giảm 46,15%), giảm 23 người bị thương (giảm 53,49%). 

Lĩnh vực đường thủy xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương bảy người. So với cùng kỳ năm trước tăng bốn vụ (tăng 7,27%), tăng 19 người chết (tăng 79,17%), giảm một người bị thương (giảm 12,5%).

Lĩnh vực hàng hải, xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm một vụ (giảm 7,69%), giảm ba người chết và mất tích (giảm 23,08%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Cũng trong 11 tháng qua, cả nước xảy ra 5.490 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 5.704 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.993 vụ (giảm 26,63%), giảm 1.849 người bị thương nhẹ (giảm 24,48%).

Riêng trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.332 vụ, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 302 vụ (giảm 18,48%), giảm 65 người chết (giảm 9,89%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,59%).

Trong tháng 11 cũng xảy ra 554 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 597 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 220 vụ (giảm 28,42%), giảm 193 người bị thương nhẹ (giảm 24,43%).

BÔNG MAI