Hà Nội xây dựng chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ

Thứ Ba, 17-12-2019, 15:59
(Ảnh minh họa)

NDĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 7020/QĐ-UBND, thành lập Tổ chuyên gia nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND TP Hà Nội trong cải tạo chung cư cũ; hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố; hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo UBND thành phố lấy ý kiến của HĐND thành phố, báo cáo Thành ủy thông qua để trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để triển khai.

Theo Quyết định, Tổ chuyên gia gồm một Tổ trưởng, ba Tổ phó và 14 thành viên. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục được giao là Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Đồng thời, UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia.

Nhằm cải thiện chỗ ở cho người dân và góp phần hiện đại hóa bộ mặt đô thị, từ nhiều năm nay, thành phố Hà Nội đã thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm trễ do vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với chủ sở hữu các căn hộ. Sau hơn 10 năm triển khai, mới có 14 tòa chung cư cũ trên tổng số 1.579 chung cư cũ ở Hà Nội hoàn thành việc cải tạo, xây mới.

VIỆT ANH