Hà Nội đề xuất vay hơn 30 nghìn tỷ đồng làm tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Thứ Ba, 03-12-2019, 18:13
Vị trí dự kiến xây dựng ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 TP Hà Nội, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 10 m.

NDĐT - Chiều 3-12, UBND TP Hà Nội đã có Tờ trình HĐND TP Hà Nội về việc đưa Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương.

Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư dự kiến 195.365 triệu yên (khoảng 35.679 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021-2025. Về cơ cấu nguồn vốn, thành phố đề xuất vay vốn ODA 167.226 triệu yên (khoảng 30.572 tỷ đồng; chiếm 85,6% tổng mức đầu tư); vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội là 5.107 tỷ đồng, tương đương 28.139 triệu yên (chiếm 14,4% tổng mức đầu tư).

Theo UBND TP Hà Nội, việc sử dụng ODA và vay ưu đãi để đầu tư là phù hợp do nguồn vốn này có thời gian ân hạn 10 năm, thời gian hoàn trả 30 năm, lãi suất vốn vay thấp hơn (từ 0,1 đến 0,2%/năm) so với huy động từ trái phiếu (khoảng từ 7 đến 10%).

Về phương án trả nợ, trong giai đoạn 2021-2025, tổng số nợ phải trả là 0 đồng do đang trong thời gian ân hạn. Các nguồn vay và trả nợ gốc trong giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo sẽ được cân đối để bảo đảm dự án không làm tổng dư nợ vay của thành phố vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc bố trí vay vốn nước ngoài bổ sung phần điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm của dự án, UBND TP Hà Nội đề nghị HĐND thành phố xem xét, quyết định đưa dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Báo cáo thẩm tra về tờ trình nói trên của UBND TP Hà Nội, đại diện Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP Hà Nội cho biết, trong điều kiện cân đối các nguồn lực của thành phố hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho dự án không vượt quá hạn mức vay nợ của thành phố. Khả năng cân đối ngân sách thành phố để đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng cho dự án phù hợp với dự kiến kế hoạch tài chính trung hạn của thành phố giai đoạn 2021-2015.

QUỐC TOẢN