Giao thông đường bộ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Thứ Ba, 29-09-2020, 04:02

Sáng 28-9, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội phối hợp quỹ Hanns Seidel Foundation khai mạc diễn đàn "Giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp".

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại diễn đàn tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Tổng quan các chính sách về giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay; quy hoạch và hạ tầng về giao thông đường bộ ở Việt Nam; ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển giao thông đường bộ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, thảo luận tìm giải pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông; hạn chế gây ô nhiễm môi trường trong giao thông; xây dựng khung pháp lý phù hợp tình hình giao thông đường bộ Việt Nam
hiện nay...

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày 28 và 29-9.

PV