Giám sát để hỗ trợ đúng người

Thứ Sáu, 05-06-2020, 02:42
Người dân tại phường Láng Thượng, quận Ðống Ða (Hà Nội) nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19. Ảnh: MINH HÀ

Hiện nay, các địa phương trong cả nước đã và đang triển khai hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19 theo Quyết định của Chính phủ. Tham gia quá trình đó, MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều hoạt động giám sát cụ thể.

Tại Nghệ An, MTTQ tỉnh chủ trương giao nhiệm vụ giám sát cho từng cấp. Theo đó, MTTQ cấp tỉnh sẽ giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương lao động ngừng việc, trong đó giám sát việc lập danh sách các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ; giám sát việc triển khai cho các doanh nghiệp, sử dụng lao động vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ở cấp huyện, sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; giám sát việc hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4-2020; giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định... Hình thức giám sát gồm: Giám sát qua báo cáo đối với việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Các đối tượng còn lại giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi có kết quả giám sát từ MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh sẽ tổ chức cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát ở cấp huyện, cấp xã; bao gồm: lập danh sách, niêm yết công khai việc chi trả và phản ánh của người dân, nhất là những người lao động mất việc hoặc nghỉ việc. Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu: MTTQ và đoàn thể các cấp nắm chắc chính sách, đồng thời phải trách nhiệm, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát. Thiết thực góp phần bảo đảm chính sách hỗ trợ được thực thi kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng chính quyền, ngành chức năng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai kế hoạch hỗ trợ; ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện; cử cán bộ tham gia sáu tổ công tác do UBND tỉnh lập. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực, giám sát thực hiện chính sách, nhất là trong việc lập danh sách - khâu quan trọng nhất để bảo đảm sự hỗ trợ có kết quả tốt. Ðáng chú ý, trong quá trình rà soát, đối chiếu danh sách với ngành bảo hiểm xã hội, đã phát hiện, đưa ra khỏi danh sách những trường hợp không thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Ðối với nhóm đối tượng là lao động tự do và đối tượng hộ kinh doanh, Mặt trận phối hợp chính quyền, ngành chức năng thực hiện công khai danh sách trước khi được UBND tỉnh phê duyệt. Trên thực tế, đây là hai nhóm đối tượng khó xác định chính xác, dễ phát sinh hành vi lợi dụng, trục lợi. Ngay từ đầu tháng 5, khi một số địa phương trong tỉnh bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ, MTTQ các địa phương đã cử cán bộ tham gia giám sát.

Tỉnh Bắc Ninh cũng đã rà soát và hỗ trợ bốn đối tượng, gồm: Người có công; bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo. Trong quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, do chưa có tiền lệ cho nên khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, song với tinh thần quyết tâm sớm đưa nguồn lực trợ giúp đến với các đối tượng được thụ hưởng, các ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai nghiêm túc, khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng. Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành kế hoạch để giám sát.

Để chương trình hỗ trợ người dân thật sự phát huy tác dụng, hiệu quả trong cuộc sống, ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền, thì hệ thống mặt trận cần tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để báo cáo, tham mưu các cơ quan chức năng có phương án tháo gỡ, khắc phục kịp thời, chính xác, với mục tiêu cao nhất là đưa tiền hỗ trợ đến nhanh, đến đúng với người khó khăn.

KHÁNH DIỆP