Cử tri Hà Nội kiến nghị thành phố có giải pháp cải thiện môi trường sống

Thứ Ba, 03-12-2019, 18:03
Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

NDĐT - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND và UBND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019, cử tri và nhân dân kiến nghị việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Đề án kiện toàn, sắp xếp thôn, tổ dân phố cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, chú ý các yếu tố để phù hợp với việc xây dựng chính quyền đô thị.

Nông dân Thủ đô mong muốn thành phố có thêm cơ chế, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp chất lượng cao. Thời gian qua, thành phố đã quan tâm chỉ đạo các ngành và địa phương triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, nhưng số lợn buộc phải tiêu hủy rất lớn, dẫn đến khó khăn trong nguồn cung thực phẩm. Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy lợn bệnh; đồng thời hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi bị thiệt hại và tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi của thành phố, bảo đảm phát triển bền vững. Thành phố cần tiếp tục kiên quyết xử lý triệt để các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; thu hồi các dự án sử dụng đất chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng; tình trạng ô nhiễm tại các con sông, nguồn nước, nhất là ô nhiễm nguồn nước của Nhà máy nước mặt sông Đà vừa qua đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân. Các làng nghề vẫn tiếp tục ô nhiễm. Tiến độ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch còn chậm trễ, công tác phòng, chống cháy nổ còn hạn chế dẫn đến nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Cử tri đề nghị HĐND, UBND thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải, di dời các cơ sở ô nhiễm. Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

ĐẮC SƠN