Chuẩn bị đóng mới 300 toa tàu hỏa chất lượng cao

Thứ Năm, 21-11-2019, 02:51

Ngày 21-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, đang xây dựng lộ trình đầu tư mới đầu máy, toa xe nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận tải do các phương tiện đang khai thác đã lạc hậu, sắp hết niên hạn sử dụng.

Dự kiến, từ nay đến năm 2023, ĐSVN cần đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao phục vụ vận tải. Cùng với đó, dự kiến đến năm 2023 đầu tư bổ sung 32 đầu máy, đến năm 2025 tiếp tục đầu tư 27 đầu máy nữa để thay thế dần số đầu máy sắp hết niên hạn sử dụng. Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý 282 đầu máy (đã dừng 15 đầu máy), trong đó, hơn 50% có niên hạn sử dụng từ 20 đến hơn 40 năm. Trong tổng số hơn 1.000 toa xe khách, có gần 50% đã có niên hạn sử dụng hơn 30 năm.

PV