Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Thứ Ba, 22-09-2020, 01:45

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của Ðảng bộ Khối năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ba chuyên đề do các báo cáo viên từ Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an và Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối truyền đạt: Công tác dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng; Dư luận xã hội và vai trò nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý; Phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội.

Ðại diện lãnh đạo Ðảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp, lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, có đạo đức, lối sống tốt, uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cần cập nhật những kiến thức mới, những vấn đề mới đặt ra, phục vụ kịp thời cho công tác tham mưu xây dựng Ðảng của Ðảng bộ Khối trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội lần thứ 13 của Ðảng bộ Khối và Ðại hội XIII của Ðảng.

PV