[Video] Hình ảnh một số khu vực ở thành phố Quảng Ngãi sau bão số 9

Thứ Tư, 28-10-2020, 16:10