Việt Nam tham gia xây dựng quy định về thương mại quốc tế

Thứ Ba, 23-07-2019, 10:51

Từ ngày 8 đến 19-7, đoàn liên ngành Việt Nam đã tham gia Khóa họp lần thứ 52 của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL), diễn ra tại thủ đô Viên của Áo, với sự tham gia của 51 phái đoàn trong số 60 quốc gia thành viên UNCITRAL, cùng các đại diện 23 nước quan sát viên, một số tổ chức khu vực và quốc tế...

Khóa họp tập trung thảo luận các quy định và hướng dẫn về hợp tác công - tư (PPP), giao dịch bảo đảm và quy định về hòa giải thương mại. Các nước cũng thảo luận về báo cáo của các Nhóm Công tác thuộc UNCITRAL, nhất là báo cáo về cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư.

Ðoàn Việt Nam tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các quy định về thương mại quốc tế, trong các đề mục như vai trò của UNCITRAL trong việc thúc đẩy pháp quyền, chương trình làm việc và mở rộng thành viên UNCITRAL, cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư...

Ðại sứ Lê Dũng, Ðại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Viên phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng của các văn kiện UNCITRAL đối với việc xây dựng và phát triển các văn bản pháp luật về thương mại của Việt Nam; nêu bật chủ trương hội nhập quốc tế, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về cải cách pháp luật nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), trên cơ sở tôn trọng luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế.