Vi phạm ngừng bắn tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc

Thứ Hai, 19-10-2020, 02:38

Theo Roi-tơ và TTXVN, Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian ngày 18-10 cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được tại khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực. Bộ Quốc phòng A-déc-bai-gian cho biết, lực lượng Ác-mê-ni-a đã nã pháo và thực hiện các vụ tiến công dọc chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Ác-mê-ni-a cũng cáo buộc các lực lượng A-déc-bai-gian nã pháo, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, ngày 17-10, Bộ Ngoại giao Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian đều thông báo về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới, có hiệu lực từ 3 giờ sáng 18-10 (giờ Việt Nam). Đây là thỏa thuận ngừng bắn thứ hai trong một tuần qua, nhằm chấm dứt giao tranh tại khu vực.