Tuyên truyền về ASEAN và chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Thứ Ba, 03-12-2019, 06:41

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB và XH) tổ chức hội nghị tuyên truyền về ASEAN và chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Đây là một trong các hoạt động truyền thông quan trọng của Bộ LĐ-TB và XH với vai trò Chủ trì Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam, theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam. Hội nghị nhằm chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN của Bộ LĐ-TB và XH trong năm 2020.

Với khối lượng công việc của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ LĐ-TB và XH đề nghị, các bộ, ngành của Cộng đồng tích cực xây dựng lộ trình thực hiện hoạt động, sáng kiến của mình; phối hợp chặt chẽ Bộ LĐ-TB và XH và Bộ Ngoại giao để bảo đảm được mục tiêu và lộ trình đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong năm 2020.

Trong đó, sẽ tăng cường thảo luận về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng lao động trước sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của thế giới về việc làm, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên số và nền kinh tế dựa vào tri thức, cũng như thách thức của xã hội già hóa thời gian tới.

Bên cạnh đó, Cộng đồng chú trọng các ưu tiên bao gồm: gắn kết cộng đồng thông qua phát triển công tác xã hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế; tăng cường giao lưu văn hóa, nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN; hợp tác trong ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, giải quyết thiên tai, hạn hán; xây dựng lối sống khỏe mạnh cho người dân, giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh trong nhóm dân tộc thiểu số; thiết lập cơ chế hợp tác ASEAN đối với vấn đề tin tức giả mạo, giảm phí chuyển vùng di động hướng tới một ASEAN phẳng; đẩy mạnh các hoạt động, sự kiện của thanh niên như: hội nghị các nhà khoa học trẻ, các lãnh đạo trẻ hay doanh nhân trẻ em ASEAN; chú trọng công tác truyền thông về Cộng đồng đến người dân và các doanh nghiệp.

Với sự tham gia và chia sẻ của Ban Thư ký ASEAN, hội nghị xác định các nội dung cho công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp giữa Ban Thư ký ASEAN với Việt Nam trong năm 2020.

PV