Trung Quốc hoàn thành trước hạn mục tiêu tạo 11 triệu việc làm

Thứ Sáu, 15-11-2019, 08:47
Một buổi tuyển dụng ở TP Bắc Kinh, Trung Quốc. (ảnh minh họa)

NDĐT – Theo báo cáo của Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, trong mười tháng đầu năm 2019, nước này đã tạo thêm 11,93 triệu việc làm ở thành thị và nông thôn, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu tạo mới 11 triệu việc làm trong năm 2019.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra tại thành thị và nông thôn là 5,1%, giảm 0,1% so với tháng 9-2019. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người ở độ tuổi từ 25 đến 59 là 4,6%, bằng với tháng trước đó.

Cũng theo số liệu của cơ quan thống kê nhà nước Trung Quốc, nhiều chỉ số về kinh tế nước này trong tháng 10 có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại: chỉ số sản xuất ngành dịch vụ tăng trưởng 6,6%, thấp hơn 01,% so tháng trước; giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng trưởng 4,7%, giảm tới 1,1% so tháng trước...

Trong lĩnh vực tiêu dùng, tổng giá trị bán lẻ hàng hóa tiêu dùng trong mười tháng đầu năm tăng trưởng 8,1%; đầu tư toàn xã hội tăng trưởng 5,2%; đều giảm 0,1% đến 0,2% so với chín tháng đầu năm.

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, nền kinh tế nước này vận hành cơ bản ổn định, điều chỉnh cơ cấu được thúc đẩy vững chắc; song trước xu hướng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và nhiều yếu tố không xác định từ bên ngoài, các vấn đề có tính chu kỳ và mâu thuẫn cơ cấu của kinh tế Trung Quốc cũng liên tục xuất hiện, tạo thêm sức ép làm cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại.

TÔ MINH – HỮU HƯNG