Khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Thứ Ba, 15-10-2019, 02:34

Sáng 14-10, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế”.

Đại biểu dự tọa đàm đã tập trung phân tích, trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời khái quát những bài học kinh nghiệm về gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời gian qua; các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982... Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Tọa đàm góp phần thông tin đến người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,

bạn bè quốc tế để hiểu rõ, hiểu đúng về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời tạo sự đồng thuận, nhất trí cũng như phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.