G20 cam kết hỗ trợ các nước nghèo

Chủ Nhật, 27-09-2020, 02:26

Trong tuyên bố ngày 25-9, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khẳng định, các nước và chủ nợ quốc tế duy trì cam kết hoãn thanh toán nợ đối với các nước nghèo và đang phát triển vốn chịu tổn thương nhiều nhất do dịch Covid-19. Theo A-rập Xê-út, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên, G20 cũng đang nghiên cứu cách thức để bảo đảm hoạt động tài trợ dài hạn dành cho các nước.

* Cùng ngày, Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố ủng hộ sáng kiến của G20 về việc giãn nợ cho các nước nghèo và đang phát triển, song cho rằng biện pháp này cần phải được điều chỉnh để thực thi tốt hơn. G7 nhắc lại lời kêu gọi các chủ nợ tư nhân tham gia nỗ lực giãn nợ cho các nước nghèo nhất thế giới.

* Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ngày 25-9, theo hình thức trực tuyến, các bộ trưởng nhấn mạnh cam kết của G7 hỗ trợ các nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất thế giới, hiện chịu tác động nặng nề do đại dịch. G7 cũng đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục cập nhật nhu cầu tài chính của các nước có thu nhập thấp.

* Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) do G20 khởi xướng hồi tháng 4, với mục tiêu giãn nợ cho 70 nước đang phát triển, với tổng trị giá 12 tỷ USD, để giúp các nước này tập trung nguồn lực ứng phó đại dịch. Ðến nay, có 45 nước được chậm thanh toán các khoản nợ chính thức, với tổng trị giá năm tỷ USD.