Điện mừng

Thứ Sáu, 04-12-2020, 02:16

Ngày 3-12-2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới bà Ê-ri-ka Mu-nết nhân dịp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Pa-na-ma.