Điện mừng

Thứ Ba, 19-11-2019, 09:25

Nhân dịp Ngài Nan-đa-sê-na Gô-ta-bay-a Ra-gia-pắc-xa đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca, ngày 18-11-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.