Yên Bái biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Thứ Bảy, 06-03-2021, 13:59
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Ngày 6-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021, Yên Bái đặt ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với định hướng phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hơn 2 %, giải quyết việc làm cho 19.500 lao động, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57,3%...

Đồng thời, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Dịp này, một tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; sáu tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 23 cá nhân được trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. Bảy cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái... 

Yên Bái: 23 thầy thuốc được trao danh hiệu cao quý -0
 Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho tiến sĩ Đào Ngọc Lan.

 

Tin, ảnh: Thanh Sơn