Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”

Thứ Năm, 01-10-2020, 04:09

Ngày 30-9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Các ý kiến tham luận nêu bật thành tích trong công tác dân vận trong Đảng bộ khối nhiệm kỳ qua; chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến hay, mô hình dân vận khéo từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thường xuyên quan tâm giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng của người lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đảng viên và người lao động; công tác dân vận chính quyền tập trung quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư và Đảng ủy Khối trao bằng khen tặng nhiều tập thể, cá nhân trong Khối, có thành tích tiêu biểu trong công tác Dân vận khéo.

PV