Tổng thống Mỹ G.Bush ký ban hành Luật PNTR đối với Việt Nam

Thứ Năm, 21-12-2006, 02:49

Luật PNTR đối với Việt Nam đã chính thức có hiệu lực.

Luật PNTR đưa Việt Nam khỏi danh sách các nước bị Mỹ áp đặt các hạn chế buôn bán theo Ðạo luật bổ sung Jackson - Vanik, áp dụng với Việt Nam từ năm 1974; cho phép hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ không bị phân biệt đối xử, hàng hóa trao đổi giữa Mỹ và Việt Nam được đối xử bình đẳng theo các quy định và luật lệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Khoản 3 của gói luật H.R. 6111 nêu rõ, luật sẽ tạo thêm các thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trên thế giới; mở rộng hàng loạt chương trình miễn, giảm thuế đối với hàng hóa của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, xuất khẩu vào Mỹ; giúp tạo việc làm cho nông dân, công nhân và cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ.