Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Thứ Tư, 16-10-2019, 08:51
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội).

NDĐT - Ngày 15-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, TP Hà Nội, báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV; nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc lần trước.

Cùng dự, có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri hoan nghênh những hoạt động đổi mới của Quốc hội; đánh giá cao thành công của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa bế mạc. Nhiều cử tri đề nghị cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật. Vấn đề này còn nhiều bất cập, tính dự báo khi ban hành các luật ảnh hưởng đến đời sống xã hội như thế nào chưa tốt. Các văn bản dưới luật chậm ban hành. Mặt khác, các ngành chưa đầu tư thỏa đáng cho việc giáo dục pháp luật. Nhiều ý kiến vẫn lo lắng việc điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương chậm, chưa quyết liệt. Nhiều công trình sai phạm hoặc chậm tiến độ, nhưng các bộ, ngành liên quan, nhất là người đứng đầu có biểu hiện né tránh.

Một trong những vấn đề được cử tri đề cập là công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cho rằng, công tác này đã có kết quả rõ rệt, nhưng vẫn còn không ít vấn đề bức xúc. Thời gian qua, Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã kiên trì chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm bất kể người đó là ai. Đồng thời, cử tri rất quan tâm công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; hoan nghênh Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định 205 phải được quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong các tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cá nhân nào vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, đồng thời làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý thỏa đáng đối với người đứng đầu, quản lý trực tiếp cán bộ vi phạm. Cử tri cho rằng, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ vẫn là vấn đề nhức nhối, việc xử lý chưa đủ sức răn đe, việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có còn hạn chế, tham nhũng vặt còn phổ biến. Bộ máy phòng, chống tham nhũng phải mạnh, cán bộ phòng, chống tham nhũng phải sạch, phải liêm; kiên quyết không sử dụng cán bộ vi phạm. Có ý kiến nêu, tham nhũng chủ yếu nằm trong bộ máy nhà nước, nhưng phần lớn lại do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra phát hiện, ít thấy các địa phương, các bộ, ngành thuộc Chính phủ phát hiện xử lý.

Về vấn đề Biển Đông, nhiều cử tri phản bác mạnh mẽ luận điệu xuyên tạc, cách nhìn cá nhân, phiến diện của một số đối tượng; đồng thời bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền để tất cả mọi người nắm vững và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phát động được ngoại giao nhân dân, sự ủng hộ tích cực của thế giới; không mơ hồ, mắc mưu phần tử kích động và kẻ xấu.

Cử tri băn khoan về môi trường, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm. Tình trạng này đã dự báo được chưa, giải pháp phòng ngừa như thế nào, đề nghị các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả. Một số vấn đề về tinh giản biên chế, đầu tư công, ùn tắc và tai nạn giao thông cũng được cử tri đề cập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (Hà Nội).

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, sâu sắc, trách nhiệm và tâm huyết của cử tri. Trả lời những vấn đề cử tri đề cập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bàn, thống nhất cao nhiều vấn đề hệ trọng, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, không chỉ đánh giá kết quả 5 năm nhiệm kỳ khóa XII mà nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và tầm nhìn đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ sự đoàn kết thống nhất cao trong Trung ương, được dư luận đánh giá tốt.

Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đã có nhiều cố gắng với những kết quả tích cực và là điểm nhấn trong nhiệm kỳ này, được đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hoan nghênh, đánh giá cao, nhưng đây là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp vì đấu tranh với chính chúng ta, đấu tranh trong mỗi con người. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật bảy tổ chức đảng. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng đối với một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X; một Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đã làm quyết liệt có kết quả và tiếp tục phải làm quyết liệt, lâu dài, không được chủ quan, nhất là từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội, vấn đề nhân sự rất được quan tâm. Bộ Chính trị đã ban hành một số quy định về công tác cán bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, chọn những người thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa mới.

Về công tác đối ngoại, trong đó có vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đồng tình, hoan nghênh các ý kiến của cử tri. Đồng chí nêu rõ, giải quyết vấn đề Biển Đông phải đặt trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng. Không để một số phần tử có luận điệu xuyên tạc lợi dụng, không mắc mưu, không để bị kích động chia rẽ. Thái độ của Đảng ta đã công bố dứt khoát là kiên quyết, bình tĩnh, xử lý hài hòa các quan hệ, trên nguyên tắc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm giải quyết, đồng thời cần có tầm nhìn chiến lược, phát triển kinh tế phải đi liền với chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giữ gìn đạo đức, lối sống nghĩa tình; phát triển kinh tế phải đi liền với bảo vệ môi trường…

BẮC VĂN. Ảnh: ĐĂNG KHOA