Tiếp Đại sứ

Thứ Năm, 17-10-2019, 05:00

Sáng 16-10, tại Phủ Chủ tịch, Ðại sứ Vương quốc Thụy Ðiển A.Ma-uy, Ðại sứ Pháp Ô.Giê-rôm, Ðại sứ Liên hiệp châu Âu P.A-li-bơ-ti, Ðại sứ Ai-len G.Cun-lác, Ðại sứ Xri Lan-ca X.Ga-mác, Ðại sứ Vương quốc Ba-ren A.An-ha-giê-ri, Ðại sứ Ăng-gô-la A.Phéc-nan-đết, Ðại sứ CHDCND Lào Xẻng-phết Hùng-bun-nhương, Ðại sứ U-dơ-bê-ki-xtan U.Rô-giu-cu-lốp, Ðại sứ Hàn Quốc Pắc Nô Oan, Ðại sứ Tan-da-ni-a M.Cai-ru-ki đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp được bổ nhiệm làm Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ.