Tiếp Đại sứ

Thứ Ba, 18-06-2019, 09:44

Sáng 17-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam P.Ha-rít tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.