Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Nhà nước Cô-oét và CHLB Mi-an-ma

Thứ Ba, 22-10-2019, 04:01

Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao ra thông cáo sau:

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nhà nước Cô-oét Sếch Gia-bơ An Mu-ba-rắc An Ha-mát An Xa-ba và Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma U Uyn Min, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhà nước Cô-oét từ ngày 26 đến 27-10 và CHLB Mi-an-ma từ ngày 28 đến 29-10-2019.