Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác dân vận; triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ

Chủ Nhật, 12-01-2020, 15:23
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác dân vận. Ảnh: TRẦN HẢI

Sáng 9-1, tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư cùng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành; khoảng 5.200 đại biểu ở tất cả các đầu cầu cả nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong “Năm dân vận chính quyền” 2019. Thủ tướng khẳng định, công tác dân vận chính quyền năm 2019 đầy mầu sắc, sáng tạo và thành công, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên cả nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của đất nước, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về tình hình chung của đất nước trong năm 2019, Thủ tướng khẳng định, những thành tựu tự hào đã đạt được thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân và toàn quân, sự vào cuộc đồng bộ và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự quyết liệt điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp, trong đó có sự đóng góp to lớn, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và những người làm công tác dân vận trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu lan tràn và người dân khó tiếp cận thông tin chính thống các hoạt động của Đảng và Nhà nước, công tác dân vận rất quan trọng. Thủ tướng đề nghị, cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, lĩnh vực rất mới trong công tác dân vận hiện nay.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước cần bám sát nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Đồng thời tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công; chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, xử lý đúng đắn, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho công tác dân vận. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực kém, vi phạm pháp luật; tăng cường phong cách thuyết phục quần chúng, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật hành chính của các cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tham gia giám sát và quản lý hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường đối thoại hiệu quả giữa các cấp chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp...

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân...

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH và ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ với thông điệp “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ KH và ĐT đã có những đóng góp quan trọng, đã vượt lên chính mình. Thủ tướng chỉ ra một số điểm để ngành KH và ĐT khắc phục và nhấn mạnh, chúng ta phải tháo gỡ tốt hơn các nút thắt, bất cập, nhất là vấn đề mới phát sinh. Cho rằng công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, Thủ tướng đề nghị gấp rút phát hành Sách trắng về doanh nghiệp, về hợp tác xã ngay trong quý I-2020.

Thủ tướng đề nghị năm 2020, cần tháo gỡ một số nút thắt lớn để khơi thông các động lực cho địa phương, cho nền kinh tế; tiếp tục phân cấp, phân quyền, công khai, minh bạch, giao cho các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Thủ tướng đề nghị Bộ KH và ĐT hiến kế làm sao để các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 sớm về đích, làm sao để có thể tạo ra bứt phá hơn nữa ở các khâu, các cấp, ngành, nhất là ở địa phương. Thủ tướng yêu cầu Bộ KH và ĐT và hệ thống ngành KH và ĐT, thống kê nghiên cứu xem cần chính sách có tính đột phá lớn như thế nào để Việt Nam thăng hạng hơn nữa trong năm 2020 về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; tổ chức nghiên cứu xây dựng, đề xuất thể chế thật sự đột phá cho liên kết vùng về cả cơ chế tổ chức, tài chính, ngân sách, quản trị, con người...

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm Điều hành của Bộ KH và ĐT bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm. Được xem là bộ não của Bộ KH và ĐT, Trung tâm tái hiện toàn bộ hoạt động của tổ chức từ tổng quát đến chi tiết theo thời gian thực thông qua số liệu, từ đó hỗ trợ cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời; cung cấp các công cụ tổng hợp, phân tích, dự báo, báo cáo...

PV