Thủ tướng dự công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thứ Ba, 12-11-2019, 16:25
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho PGS-TS Bùi Nhật Quang. (Ảnh: Trần Hải)

Chiều 11-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (HLKHXH) Việt Nam cho PGS, TS Bùi Nhật Quang. Chúc mừng PGS, TS Bùi Nhật Quang được giao trọng trách đứng đầu một Viện Hàn lâm với 66 năm hình thành và phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Thủ tướng, một trong những sứ mệnh quan trọng đối với Viện HLKHXH Việt Nam - trung tâm khoa học lớn của quốc gia với hơn 2.000 cán bộ, viên chức là thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào hoạch định đường lối, chính sách phát triển của Nhà nước, đóng góp vào sự vươn tầm quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, để có thể đứng vững trong hội nhập, đưa trí tuệ, văn hóa, con người Việt Nam vươn xa đến bến bờ thịnh vượng và thành công. Thủ tướng đề nghị, Viện HLKHXH Việt Nam không chỉ trở thành trung tâm nghiên cứu lớn mà còn là trung tâm tư vấn chính của Ðảng, Chính phủ trong lĩnh vực khoa học xã hội. Các nghiên cứu của Viện phải góp phần làm sáng tỏ đường lối phát triển đất nước giai đoạn mới với tinh thần khoa học, đổi mới sáng tạo. Tuy có nhiều đóng góp lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhưng Thủ tướng cho rằng, thành tích của Viện còn "khiêm tốn", nhiều nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết, chưa giải quyết các nhu cầu thực tiễn, cấp bách; đội ngũ đông nhưng số lượng các chuyên gia, nhà khoa học (NKH) có năng lực chuyên môn cao còn ít, thiếu vắng học giả có uy tín khoa học và tầm ảnh hưởng quốc tế; Viện vẫn thiếu những đóng góp mang dấu ấn Việt Nam có khả năng ảnh hưởng tri thức nhân loại. Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn; cần tiếp tục thay đổi tư duy, kỹ năng và cả văn hóa làm việc để bắt kịp thực tế và thích ứng thị trường; vừa là NKH giỏi, vừa là nhà tư vấn giỏi cho cơ quan của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị.

Nhân dịp này, Thủ tướng nêu năm yêu cầu lớn đối với Viện HLKHXH Việt Nam cũng là nhiệm vụ của Chủ tịch Viện. Trước hết, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chất lượng các viện nghiên cứu khoa học, phấn đấu có đủ nguồn lực con người thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Viện. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sản phẩm đầu ra trong đào tạo phải xứng đáng với danh tiếng, uy tín của Viện. Viện không phải là lồng ghép đơn thuần của các đơn vị thành viên mà phải có bản sắc riêng, mục tiêu lớn, chiến lược rõ ràng, có sản phẩm xứng đáng. Thứ hai, phải bắt nhịp hơi thở của cuộc sống trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, từ đó, đưa ra giải pháp mới giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam. Thứ ba, Viện cần chủ động đổi mới mô hình và xây dựng cơ chế tài chính bền vững thông qua các nguồn tài trợ phù hợp, hợp pháp. Chính phủ cam kết duy trì ngân sách hỗ trợ cho Viện. Thứ tư, các nghiên cứu không được bỏ vào "ngăn kéo" mà phải được công bố công khai toàn văn trên trang mạng của Viện để xã hội và các NKH khắp nơi tiếp cận, sử dụng. Thứ năm, Viện cần đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy cao nhất nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập hiệu quả chuỗi giá trị tri thức nhân loại, đặc biệt là xây dựng lực lượng nghiên cứu của Viện kết nối với các nhà nghiên cứu người Việt Nam nghiên cứu khoa học nhân văn trên toàn thế giới, trong đó có việc không hành chính hóa các NKH, đổi mới cơ chế hướng đến quản lý theo kết quả, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, tạo thuận lợi, động lực tốt cho các NKH.

Thủ tướng đề nghị Viện phải nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề như tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa trong xu thế mới, các xung đột kinh tế thương mại giữa các cường quốc có quan hệ với Việt Nam, vấn đề chủ quyền biển đảo, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo, giữ gìn truyền thống văn hóa, vấn đề gia đình và kinh tế thị trường, vấn đề dân tộc, tôn giáo,… Thủ tướng tin tưởng, đồng chí Bùi Nhật Quang sẽ là hạt nhân đoàn kết, đưa Viện tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển Viện HLKHXH Việt Nam.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, PGS, TS Bùi Nhật Quang khẳng định, sẽ khắc phục các mặt hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nỗ lực xây dựng Viện HLKHXH Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

PV