Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022

Thứ Năm, 10-10-2019, 06:25
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ảnh: TRẦN HẢI

Chiều tối 9-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện (CQÐD) Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các Ðại sứ, Trưởng CQÐD đã được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân tín nhiệm trao trọng trách, trong đó có nhiều địa bàn hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại với thế giới.

Thủ tướng mong muốn các đồng chí cố gắng sáng tạo và quyết tâm cao, nỗ lực hết mình, bền bỉ, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhấn mạnh trọng trách nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp, Thủ tướng mong các Ðại sứ, Trưởng CQÐD tích cực, trách nhiệm, phối hợp, nắm vững đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước; tranh thủ sự ủng hộ của các nước để đưa ra các quyết sách kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan Biển Ðông. Thủ tướng nêu rõ, đất nước đang có năng lực phát triển rất lớn trên mọi phương diện, tuy nhiên, chúng ta vẫn là nước nhỏ, do đó ứng xử của chúng ta là hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của đất nước; phải kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ðảng, Nhà nước các giải pháp đúng đắn, kịp thời.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, nhiều nước có quan hệ thương mại với Việt Nam, nhất là có Hiệp định Thương mại tự do với chúng ta; kim ngạch xuất khẩu của chúng ta đang tăng mạnh nhưng chúng ta cần có khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, do đó các đồng chí cần quan tâm tốt hơn đến doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy xuất khẩu; cần coi trọng mở rộng quan hệ làm ăn với châu Phi; cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp, người dân cả của phía ta lẫn phía bạn. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng rất cần tìm hiểu thông tin của Việt Nam, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối doanh nghiệp.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Thủ tướng đề nghị các Ðại sứ, Trưởng CQÐD làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, nắm vững tình hình địa bàn trên tinh thần là “tai mắt, ăng-ten” cho lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao nắm bắt tình hình, hình thành đường lối đối ngoại của đất nước; thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Trong đó phải kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, văn hóa để thúc đẩy hợp tác mọi mặt với các nước. Vận dụng sáng tạo, cố gắng làm tốt công tác lãnh sự, chăm sóc, bảo hộ quyền lợi công dân Việt Nam tại địa bàn; làm tốt công tác giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam cho kiều bào ta ở nước ngoài, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài với cách làm sáng tạo, tích cực. Quan tâm việc dạy tiếng Việt, văn hóa ẩm thực… cho con em kiều bào. Thủ tướng mong các đồng chí quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong công tác này trên tinh thần am hiểu địa bàn sở tại trên các lĩnh vực.

Thủ tướng lưu ý các Ðại sứ, Trưởng CQÐD phải nêu gương trong việc giữ gìn đoàn kết, gắn bó trong các CQÐD Việt Nam; đồng thời tin tưởng các Ðại sứ, Trưởng CQÐD sẽ phát huy phẩm chất, năng lực, đạo đức, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tại buổi tiếp, các Ðại sứ, Trưởng CQÐD bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; cam kết phát huy, nỗ lực hết mình hoàn thành trọng trách, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo vệ đoàn kết nội bộ, sáng tạo, phối hợp tốt trong CQÐD; phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu CQÐD, thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng địa bàn, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

★ Chiều 9-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng CQÐD Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CQÐD Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022, khẳng định đây là vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó. Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2019-2022 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, khi toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đã đề ra, hướng tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, đất nước hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, Chủ tịch QH lưu ý các Trưởng CQÐD ý thức cao trọng trách của ngành ngoại giao, trong đó có việc đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu nỗ lực chuẩn bị để đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và thực hiện tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; nâng tầm đối ngoại đa phương, nỗ lực nâng cao vị thế và hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Trưởng CQÐD Việt Nam tại nước ngoài xác định rõ công tác đối ngoại là nhằm phục vụ người dân trong nước, các địa phương trong nước và phát triển kinh tế đất nước. Do đó, cần nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương của nước ta với nước bạn. Ðồng thời, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các nguy cơ tiềm ẩn nhằm kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ðảng, Nhà nước xử lý các vấn đề đối ngoại hệ trọng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phụ trách đối ngoại của QH để đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao nghị viện, khai thác ngày một tốt hơn, phát huy hình ảnh của kênh hợp tác đặc biệt quan trọng nêu trên trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước; chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền, quảng bá nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam chính nghĩa, yêu chuộng hòa bình tại nước sở tại, tiếp thu các kinh nghiệm tốt, phù hợp với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh, hỗ trợ cộng đồng người Việt hòa nhập và phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực ở nước sở tại. Bên cạnh đó, cần khéo léo tận dụng, phối hợp tất cả các kênh đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với công tác đối ngoại Ðảng, đối ngoại QH cũng như đối ngoại nhân dân.

PV