Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Thứ Ba, 12-11-2019, 22:44
Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

NDĐT - Ngày 11-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Thời sự giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 11-11-2019 của Thủ tướng Chính Phủ nêu rõ: Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Đài tryền hình Việt Nam kể từ ngày 11-11-2019.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, ông Lê Ngọc Quang từng đảm nhận cương vị Phó Ban thời sự rồi trưởng Ban thời sự trong gần 10 năm.

GIAI THANH