Thông qua công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ Nhật, 05-07-2020, 03:28

Sáng 4-7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Tổng cục II đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Ðại hội đại biểu Tổng cục lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu ý kiến kết luận, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phương án nhân sự chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp. Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo của Ðảng bộ Tổng cục II trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ðảng ủy Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của T,Ư, Thường vụ Quân ủy T.Ư và các cơ quan chức năng về Ðại hội Ðảng; tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ Quân ủy T.Ư về bố cục và những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ thống nhất.

★ Ðến nay, toàn bộ 14 đảng bộ cấp huyện và tương đương thuộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định. Trong các ngày 19 đến 21-5, Tỉnh ủy đã lựa chọn Ðảng bộ huyện Bát Xát tiến hành đại hội điểm. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Theo đó, Ðại hội Ðảng bộ huyện Bát Xát lần thứ 23 đã tiến hành đầy đủ các nội dung, các phiên và các bước chính theo Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Ðiều lệ Ðảng. Tỉnh ủy cũng nêu những tồn tại và chỉ ra một số kinh nghiệm qua Ðại hội Ðảng bộ huyện Bát Xát. Từ đó, có yêu cầu cụ thể đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhân sự tham gia cấp ủy…

Ngay sau đó, 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương còn lại đã tổ chức đại hội. Ðại hội Ðảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh được Ðảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho Ðảng bộ Bộ đội Biên phòng 12 tỉnh khu vực phía bắc. Ðại hội Ðảng bộ huyện Văn Bàn được Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội.

Chất lượng cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ mới được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, trong đó cán bộ trẻ đạt 17,8% (dưới 40 tuổi), cán bộ nữ đạt 15,5%, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 25,4%, số lượng cán bộ tham gia cấp ủy lần đầu bảo đảm quy định, nhiều huyện đạt cao như: Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa, TP Lào Cai.

PV và TTXVN