Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15-12-2019, 02:24

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22-4-2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã xây dựng để thực hiện Chỉ thị về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31-12-2019. Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1-2020.