Tăng cường hợp tác Việt Nam - Ô-xtrây-li-a

Thứ Ba, 25-06-2019, 05:21

Chiều 24-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ cao cấp của Việt Nam. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký kết.

Nhân dịp này, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị" của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Ðại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam C.Chít-tích, vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của Học viện.

Trước đó, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Ðại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam C.Chít-tích. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác của Ô-xtrây-li-a sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển; quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a luôn được tăng cường, củng cố và phát triển. Ðại sứ C.Chít-tích nhấn mạnh, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a được ký kết lần này là mở đầu cho một trang mới trong quan hệ giữa hai bên; cho biết, việc các chuyên gia cao cấp của Ô-xtrây-li-a sang Việt Nam góp phần đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Việt Nam sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tương lai.