Sinh viên góp ý tưởng bảo vệ chủ quyền và phát triển biển đảo Tổ quốc

Thứ Ba, 07-07-2020, 10:58
Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam tại một trong các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã phát động Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020, nhằm phát huy kiến thức chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn trẻ tại tiền tiêu đất nước. 

Thông tin từ T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ngày 7-7 cho biết: Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 22-7, dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam đang học tập ở trong và ngoài nước.

Nội dung dự thi gồm các ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp của hội viên, sinh viên nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế, xã hội biển, đảo; đẩy mạnh hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển, đảo và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo ban tổ chức, Cuộc thi ưu tiên các ý tưởng có tính đổi mới, sáng tạo, với khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn. Ý tưởng dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội); số điện thoại: 024.6263.1833; e-mail: biendao.svvn@gmail.com.

Các tác giả, nhóm tác giả không quá ba người có thể gửi số lượng bài dự thi không hạn chế. Thời gian bình chọn trực tuyến và chấm giải cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29-7. 

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục sinh viên Việt Nam về lòng yêu nước; khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của sinh viên trong bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.
 

NGỌC VY