Quân ủy T.Ư quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 12-11-2019, 02:40

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy T.Ư (QUT.Ư) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ QUT.Ư về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUT.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ QUT.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUT.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trưởng, Ủy viên QUT.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên QUT.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên QUT.Ư, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, đại hội đảng các cấp trong Ðảng bộ Quân đội là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thông qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Quân đội dưới sự lãnh đạo của Ðảng; sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Ðảng bộ Quân đội, toàn quân; thể hiện quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị Hội nghị tập trung quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ QUT.Ư; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng; Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra QUT.Ư về đại hội đảng các cấp trong Ðảng bộ Quân đội và việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn quân. Các đại biểu dự Hội nghị tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Ðại hội của Trung ương, của Thường vụ QUT.Ư.

Tại Hội nghị, Ðại tướng Lương Cường đã thay mặt QUT.Ư quán triệt các nội dung trọng tâm Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của QUT.Ư về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên QUT.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và quán triệt học tập thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Quân đội.

Các đại biểu dự Hội nghị tích cực thảo luận, góp ý, phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để Thường vụ QUT.Ư lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công của Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

PV