Phong trào thi đua quyết thắng thiết thực, hiệu quả

Thứ Năm, 17-10-2019, 04:19

Ngày 16-10, tại tỉnh Thái Nguyên, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Ðại hội Thi đua quyết thắng (TÐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1, giai đoạn 2014 - 2019. Tới dự, có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

5 năm qua, phong trào TÐQT của LLVT Quân khu 1 được Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, sát thực, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Gắn phong trào TÐQT với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức phát động; đã động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 16-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Ðại hội TÐQT LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019. Với chủ đề "Ðoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng", Ðại hội đã tổng kết những thành tích xuất sắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào TÐQT và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014-2019; trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào TÐQT giai đoạn 2019 - 2024.

PV