Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang

Thứ Sáu, 18-09-2020, 14:38
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các đồng chí Bùi Văn Hạnh (ngoài cùng, bên trái) và Từ Minh Hải (ở giữa).

Ngày 18-9, UBND tỉnh Bắc Giang trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V (2020-2025).  Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang phát động và tổ chức thực hiện rộng khắp ở các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng tạo sức lan tỏa cho phong trào thi đua trong toàn Đảng toàn dân. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội (KT-XH) nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía bắc và cả nước, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Giai đoạn 2020-2025, Bắc Giang tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị; khẳng định vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang ở tầm cao mới.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua yêu nước trong thời gian tới tỉnh Bắc Giang cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua theo lời Bác dạy, đẩy lùi khó khăn gian khổ. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận giữa ý Đảng lòng dân. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang vào trong nhóm 15 năm tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô nền kinh tế.

Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước. Lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, chủ động tham mưu đổi mới sáng tạo công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình mới.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đão Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Bùi Văn Hạnh, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang. Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Đại hội cũng đã công bố và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang. Dịp này, 186 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen.

TUỆ LÂM