Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc

Thứ Bảy, 30-05-2020, 03:10

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, TP Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274 ha. Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc nhằm phát triển đô thị Hòa Lạc thành đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, có vai trò giảm tải chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các quận, huyện ngoại thành. Dự báo đến năm 2025, dân số đô thị Hòa Lạc khoảng 150 nghìn người. Ðến năm 2030 và những năm tiếp theo, dân số đô thị Hòa Lạc (tối đa) khoảng 600 nghìn người, tỷ lệ dân số đô thị khoảng 85%.

PV