Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Hải Dương

Thứ Ba, 10-12-2019, 03:01

Chiều 9-12, tại TP Hải Dương, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư T.Ư Ðảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương thời gian qua, đồng thời lưu ý tỉnh cần có giải pháp thiết thực, cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định của Ðảng về nêu gương. Tỉnh cần quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Ðảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới phong cách làm việc, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ sâu sát cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân. Ðồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời những sai phạm mới phát sinh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Tập trung chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

PV