Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi

Thứ Tư, 15-01-2020, 05:45

Sáng 14-1, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh.

Ðoàn kiểm tra đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã lồng ghép nội dung tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Ðảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Ðồng thời, Ðoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế. Cụ thể, một số vụ án, vụ việc vi phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận địa phương quan tâm giải quyết còn chậm, có vụ đã giải quyết nhưng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm, tội phạm trên lĩnh vực này.

Quá trình làm việc, Ðoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác này nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo khắc phục tình trạng kết luận thanh tra không kiến nghị xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức hoặc kiến nghị xử lý không tương xứng với mức độ sai phạm; sớm giải quyết một số vụ án, vụ việc đã kéo dài; chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ góp phần đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và lãng phí trên địa bàn.

PV