Noi gương Bác - Việc gì có lợi cho dân thì làm

Thứ Ba, 17-09-2019, 16:31
Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao bằng khen tuyên dương tám tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo lời Bác.

NDĐT - Đó là khẳng định, là lời kêu gọi của đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 17-9.

Hội nghị có sự tham dự của 400 đại biểu tại điểm cầu chính là Trung tâm hành chính thành phố, và gần 1.000 cán bộ đảng viên tại 13 điểm cầu là các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng.

Trong ba năm (từ 2016 đến 2019), toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân TP Đà Nẵng đã tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng của thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, từng bước tạo ra nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong đời sống cán bộ đảng viên, trong hoạt động, công tác của các tổ chức cơ sở đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an ninh, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin vào Đảng, vào chính quyền của nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen tuyên dương sáu cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo lời Bác.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố. Việc học tập thông qua các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ;

Lồng ghép với thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về năm xây, ba chống. UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Chỉ thị số 14 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong tình hình mới.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thông qua gương người thật, việc thật để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân.

Tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tránh thực hiện một cách chung chung, hình thức, khẩu hiệu suông.

Nhiều cách làm mới, thiết thực đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, cụ thể như Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Đảng ủy Công an và Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai thực hiện gắn với phong trào Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Các Đảng ủy: Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Viễn thông... lựa chọn các nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh, nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ khách hàng; Thành Đoàn Đà Nẵng phát động cuộc vận động Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm; thực hiện các công trình Thanh niên; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng; thực hiện các mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”.

Nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia ở các địa phương, như: Giảm lời nói, tăng hành động; Giảm lý do, tăng biện pháp; Giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết…, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thiết thực, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biển, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên;

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức Đảng ở Đà Nẵng đưa vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tại chi bộ và cơ quan. Các cấp ủy đảng nâng cao công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là các đợt sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm, thẳng thắn trong góp ý, tự phê và phê bình trên tinh thần xây dựng; mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng tám tập thể, sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2019.

THANH TÙNG