Nỗ lực không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh

Thứ Sáu, 04-12-2020, 02:21

Sáng 3-12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, tình hình xây dựng, trình ban hành các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, đồng chí Mai Tiến Dũng cho biết, theo dự kiến trước đây, có 49 văn bản có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Chỉ đạo của Chính phủ là cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết theo hướng một luật chỉ ban hành tối đa hai nghị định quy định chi tiết, một nghị định chỉ ban hành một thông tư hướng dẫn. Đến nay từ 49 văn bản cắt giảm được 17 văn bản. Như vậy, sau khi tích hợp, tổng số văn bản chi tiết có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 là 32 văn bản. Hiện đã trình hai văn bản, còn 30 văn bản chưa ban hành. Trong 30 văn bản này  có bảy văn bản đã được gửi đến Văn phòng Chính phủ...

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đề nghị các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát lại toàn bộ theo tinh thần một luật chỉ ban hành tối đa hai nghị định quy định chi tiết, một nghị định chỉ ban hành một thông tư hướng dẫn. Đề nghị các bộ, cơ quan nêu lý do nợ đọng, khẳng định có giảm số văn bản được không, thời gian hoàn thành… vì chỉ còn không đầy một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2020. Tính tổng các văn bản nợ đọng, văn bản có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, chương trình công tác còn lại trong tháng 12 là nợ đọng 174 văn bản, trong khi chỉ còn 27 ngày nữa là kết thúc năm 2020. Các bộ, cơ quan rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gộp văn bản trên tinh thần đã nêu trên. Tất cả văn bản hướng dẫn chi tiết không được nợ đọng…

PV