Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2020)

Những tiếng nói tâm huyết với Ðảng ta

Thứ Tư, 15-01-2020, 10:28

LTS - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2020), từ số báo ra hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục Những tiếng nói tâm huyết với Ðảng ta.

Các ý kiến trong chuyên mục thể hiện tình cảm và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng qua các chặng đường lịch sử, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đóng góp với Ðảng những ý kiến về giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trọn niềm tin yêu với Ðảng

Là một đảng viên trẻ người dân tộc Khmer tôi luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước... Ðó cũng là cội nguồn để nhân dân gắn bó mật thiết với Ðảng. Nhân dân tự hào về Ðảng của mình, về những người đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. Cách gọi "Ðảng ta", "Ðảng của mình", khởi nguồn từ sâu thẳm tấm lòng của người dân đất Việt.

Ðồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Khmer nói riêng tuyệt đối tin tưởng con đường cách mạng mà Ðảng ta, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Những năm qua, chính sách của Ðảng và Nhà nước chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển về mọi mặt. Bằng tình cảm, trách nhiệm đối với Ðảng, thanh niên Khmer ở Sóc Trăng phát huy trí tuệ, sức trẻ, xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, lập thành tích đón mừng một chặng đường mới của Ðảng quang vinh.

Thạc sĩ KIM VĂN NGÓI Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, tỉnh Sóc Trăng

Phát huy vai trò của tổ chức Ðoàn thanh niên trong công tác phát triển Ðảng

Công tác phát triển Ðảng trong đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Ðoàn TNCS nhằm bổ sung nguồn lực trẻ cho Ðảng.

Ðể tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, tổ chức Ðoàn TNCS các cấp cần triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức Ðoàn TNCS ở cơ sở cần tích cực tham mưu với cấp ủy đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương như: chăm sóc đường hoa, cây cảnh, làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa... thu hút đoàn viên tham gia, qua đó phát hiện các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Qua thực tế, thấy rõ việc các tổ chức Ðoàn TNCS đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị giúp đoàn viên, thanh niên có nhận thức sâu sắc về Ðảng, có ý chí vươn lên trong lao động, công tác và học tập, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên. Các hình thức có thể là diễn đàn "Ðảng với thanh niên, thanh niên với Ðảng", các cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Tuổi trẻ làm theo lời Bác"...

TRẦN VĂN THÀNH (Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Nỗ lực sớm đưa Nam Ðàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn vinh dự và tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là trách nhiệm cao cả, là khát vọng cháy bỏng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, là tình cảm với Ðảng, với Bác Hồ kính yêu.

Ðể thực hiện được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền huyện đã xây dựng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch; lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ đảm trách từng phần việc, phụ trách bám sát cơ sở để tập trung chỉ đạo trong từng giai đoạn cụ thể. Huyện huy động các nguồn lực để trùng tu tất cả các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đáp ứng nhu cầu tham quan, phục vụ phát triển du lịch; thành lập 2.055 tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp... Huyện phấn đấu đến hết năm 2020, có ít nhất ba xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; bảy xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu huyện NTM kiểu mẫu. Mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất bảy xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm 42 đến 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện...

NGUYỄN LÂM SƠN Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An