Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Thứ Sáu, 04-12-2020, 12:12

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (5-12-1945 - 5-12-2020).

Trong không khí trang trọng và xúc động của buổi lễ kỷ niệm, ông Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội đồng biên tập nhà xuất bản phát biểu: “Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ năm 1945 tới nay, nhà xuất bản đã có nhiều thành công nhất định trong công tác xuất bản, trong việc duy trì các hoạt động đối ngoại với các nhà xuất bản lớn của các nước. Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và sản xuất, đã cải thiện nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công nhân viên”.

Nhà xuất bản Sự thật - tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Tại thời điểm đó nhà xuất bản hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh.

Cho tới nay trải qua 75 năm hình thành và phát triển (5-12-1945 - 5-12-2020) Nhà xuất bản đã nhận được nhiều thành tích, được Đảng và Nhà nước biểu dương, khen thưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Đảng và Nhà nước hai lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2005, Nhà xuất bản được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Năm 2010 - kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Nhà xuất bản được Ban Bí thư Trung ương Đảng trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”.

Năm 2013, Nhà xuất bản vinh dự được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều huân huy chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác biên tập, xuất bản,... Góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

LY VŨ