Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 14

Thứ Ba, 03-12-2019, 13:20
Bạn Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải nhất tuần thi thứ 14. Ảnh: Ban Tổ chức.

NDĐT - Kết thúc tuần thi thứ 14 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng (từ ngày 25-11 đến ngày 2-12), bạn Nguyễn Hồng Vĩnh, thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc đoạt giải Nhất của Cuộc thi.

Theo Thống kê của Ban Tổ chức, trong tuần thi thứ 14, đã có 91.059 người tham gia thi với 232.682 lượt người thi; có 18.172 người trả lời đúng cả tám câu hỏi.

10 địa phương có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 14:

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Hà Tĩnh

12726

42213

2

Thành phố Hồ Chí Minh

12542

20405

3

Hà Nội

6051

18499

4

Nghệ An

5828

27335

5

Quảng Ninh

3041

4190

6

Thừa Thiên - Huế

2994

3598

7

Lâm Đồng

2904

4334

8

Quảng Trị

2034

3099

9

Long An

2004

2491

10

Đồng Nai

1983

3196

Đáp án của tuần thi thứ 14 như sau:

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu 1

B

2

Câu 2

C

3

Câu 3

D

4

Câu 4

A, B, C, D

5

Câu 5

B

6

Câu 6

B

7

Câu 7

A, B, C, D

8

Câu 8

D

Số người trả lời đúng

18.172 người

Ban Tổ chức công bố danh sách các cá nhân sau đã đoạt giải của tuần thi thứ 14 như sau:

Giải Nhất (trị giá 5.000.000 đồng) thuộc về bạn Nguyễn Hồng Vĩnh, thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai giải Nhì (mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng) thuộc về hai cá nhân:

1. Vũ Thị Mai Hoa, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

2. Vũ Xuân Lợi, Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ba giải Ba (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng) thuộc về ba cá nhân:

1. Quản Việt Hà, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An.

2. Lê Quyết Thắng, SN 52, đường Nguyễn Du, tổ 16 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

3. Nguyễn Thị Linh, UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Năm giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng) thuộc về năm cá nhân:

1. Nguyễn Đình An, Hội người khuyết tật tỉnh Hà Giang.

2. Nguyễn Bá Thanh, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Thủy, Trường Sĩ quan Chính trị - Thạch Hòa - Thạch Thất - Thành phố Hà Nội.

4. Nguyễn Tuấn Hải, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

5. Vũ Tố Quyên, Phường 7 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tuần thi thứ 14 kết thúc, tuần thi thứ 15 của Cuộc thi đã bắt đầu từ 10 giờ ngày 2-12 và kết thúc vào đúng 9 giờ ngày 9-12-2019. Theo Thể lệ Cuộc thi, kết quả tuần thi thứ 15 cũng sẽ được công bố vào ngày Thứ Hai tuần tới, ngày 9-12, trên MXH VCNET và các phương tiện thông tin đại chúng.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia Cuộc thi.

Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602

Câu hỏi tuần thi thứ 15 như sau:

Câu 1: Mục tiêu tổng quát: “ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

B. Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII

C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 2: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ VIII

D. Đại hội lần thứ IX

Câu 3: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?

A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…

B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…

C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…

D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Câu 4: Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001)

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về Văn hóa?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

C. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 – 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 - 10%

B. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 - 10%

C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 - 10%

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 - 10%

Câu 7: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1986

C. Năm 1987

D. Năm 1989

Câu 8: Cánh đồng hoang là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt - Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng - Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?

A. Lâm Tới

B. Thúy An

C. Nguyễn Hồng Sến

D. Hồng Bắc

Ông Phạm Xuân Trường đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 13

Nguyễn Thị Thanh Mai lần thứ hai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ sáu

Trao giải lần thứ 2 Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Hoàng Hữu Chinh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ 11

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Cao Ngọc Nhi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ 10

Vi Văn Thi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ chín

Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ bảy

Thi trắc nghiệm tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

NGUYÊN MINH