Nguyễn Hà Thanh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 15

Thứ Hai, 09-12-2019, 12:55
Anh Nguyễn Hà Thanh, người đoạt giải Nhất tuần thi thứ 15. Ảnh: Ban Tổ chức.

NDĐT- Kết thúc tuần thi thứ 15 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng (từ ngày 2 đến ngày 9-12), anh Nguyễn Hà Thanh, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc đoạt giải Nhất của Cuộc thi.

Theo thống kê của Ban tổ chức, trong tuần thi thứ 15, đã có 85.066 người tham gia thi với 194.027 lượt thi; có 9.326 người trả lời đúng cả tám câu hỏi.

10 địa phương có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 15:

TT

Tỉnh, thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Hà Tĩnh

11.457

30.114

2

Thành phố Hồ Chí Minh

9.650

15.817

3

Thành phố Hà Nội

5.363

18.244

4

Tỉnh Nghệ An

5.127

19.494

5

Tỉnh Lâm Đồng

3.008

3.942

6

Tỉnh Quảng Ninh

3.005

3.850

7

Tỉnh Thừa Thiên Huế

2.876

3.391

8

Tỉnh Vĩnh Phúc

2.578

3.621

9

Tỉnh Thái Nguyên

2.191

5.618

10

Tỉnh Bình Định

2.008

2.742

Đáp án của tuần thi thứ 15 như sau:

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu hỏi 1

C

2

Câu hỏi 2

B

3

Câu hỏi 3

A,B,C,D

4

Câu hỏi 4

C

5

Câu hỏi 5

A,B,C,D

6

Câu hỏi 6

A

7

Câu hỏi 7

C

8

Câu hỏi 8

C

9

Số người trả lời đúng

9.326

Ban tổ chức công bố danh sách các cá nhân sau đã đoạt giải của tuần thi thứ 15 như sau:

Giải Nhất (trị giá 5.000.000 đồng) thuộc về anh Nguyễn Hà Thanh, Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai giải Nhì (mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng) thuộc về hai cá nhân:

1. Nguyễn Thị Mỹ Âu, Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nguyễn Thị Như Mỹ, Trường Tiểu học &Trung học cơ sở Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ba giải Ba (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng) thuộc về ba cá nhân:

1. Phan Khắc Bách, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nguyễn Thị Hà Vy, Xóm 1, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

3. Nguyễn Văn Tiến, Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng) thuộc về năm cá nhân:

1. Phạm Thị Thái, Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nguyễn Văn Á, Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nguyễn Văn Thân, Tổ dân phố số 4, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

4. Nguyễn Văn Lương, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

5. Ngô Thị Ngần, Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Sau khi tuần thi thứ 15 kết thúc, tuần thi thứ 16 của Cuộc thi đã bắt đầu từ 10 giờ ngày 9-12 và kết thúc vào đúng 9 giờ ngày 16-12-2019. Theo Thể lệ Cuộc thi, kết quả tuần thi thứ 16 cũng sẽ được công bố vào ngày Thứ Hai tuần tới, ngày 16-12, trên MXH VCNET và các phương tiện thông tin đại chúng.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia Cuộc thi.

Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602

Câu hỏi tuần thi thứ 16 như sau:


Câu 1.
Bạn cho biết những thành tựu của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là gì?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

B. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

C. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội

D. Thắng lợi của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 2. Nói về bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đâu, thời gian nào?

A. Bài nói tại Lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, ngày 07/8/1953

B. Bài nói chuyện tại Trường chính trị trung cấp quân đội, ngày 25/10/1951

C. Bài nói tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952

D. Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan Khu I, này 25/8/1953

Câu 3. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi là sự kiện chính trị có tầm quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng sâu sắc được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng thực hiện. Bạn cho biết đây là tên gọi của Chỉ thị số bao nhiêu do Bộ Chính trị (khóa X) ban hành?

A. Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12/02/2001

B. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003

C. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006

D. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006

Câu 4. Từ thực tiễn 20 năm đổi mới của đất nước (1986-2006), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu lên một số bài học lớn nào sau đây?

A. Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp

B. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới

C. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới

D. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

Câu 5. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt: Quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 5 lần, tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa trung bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5%... Bạn cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO vào thời gian nào?

A. 10/01/1995

B. 11/01/2007

C. 07/11/2007

D. 26/10/2006

Câu 6. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân là kết quả đổi mới tư duy của Đảng ta đối với các thành phần kinh tế. Thực tiễn đã chứng minh đó là một chủ trương phù hợp với thực tế của đất nước và thế giới. Bạn cho biết văn kiện nào của Đảng quy định về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân?

A. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 20/8/2004

B. Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 03/3/2004

C. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011

D. Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006

Câu 7. Với thu nhập trung bình tính theo đầu người đạt 1.168 USD, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình vào năm nào?

A. Năm 2008

B. Năm 2009

C. Năm 2010

D. Năm 2011

Câu 8. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7 - 8%/năm

B. GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 USD vào năm 2020

C. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP

D. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%

Nguyễn Hồng Vĩnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 14

Ông Phạm Xuân Trường đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 13

Nguyễn Thị Thanh Mai lần thứ hai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ sáu

Trao giải lần thứ 2 Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Hoàng Hữu Chinh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ 11

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Cao Ngọc Nhi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ 10

Vi Văn Thi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ chín

Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ bảy

Thi trắc nghiệm tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

NGUYÊN MINH