Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Sáu, 07-08-2020, 14:34
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An.

Trong hai ngày 6 và 7-8, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo: Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ cùng hơn 520 đại biểu; trong đó 188 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn...

Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 -0
 Toàn cảnh Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 nêu rõ: Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Năm năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.  Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”; “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; "Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Vô-lăng vàng” trong an toàn giao thông…, từ đó nổi lên nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả khả quan.

Tiêu biểu như phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tỉnh chỉ đạo thực hiện liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đã góp phần quan trọng trong phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội ở các địa phương; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển" với chủ trương thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp theo hướng chú trọng chất lượng dự án, UBND tỉnh Nghệ An định kỳ giao ban gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Trong năm năm qua tỉnh Nghệ An đã vận động “Quỹ vì người nghèo” với số tiền 122 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 4.012 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hỗ trợ hàng chục hộ nghèo, cận nghèo sinh kết, chữa bệnh, học tập…

Giai đoạn tiếp theo (2020 - 2025), tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương, động viên và ghi nhận những thành tích, những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Nghệ An trong năm năm qua; đặc biệt, biểu dương 189 tập thể, cá nhân là điển hình trên tất cả các lĩnh vực về dự Đại hội…

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nuớc mà T.Ư, các bộ, ngành và tỉnh phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Nghệ An luôn là điểm sáng, đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của Người. Phong trào thi đua yêu nước phải gắn chặt với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Thời gian tới, Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng việc khen gắn liền với thưởng và nâng tỷ lệ khen cấp Nhà nước và những tấm gương lao động trực tiếp trong các lĩnh vực, ngành nghề; các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng tỷ lệ khen cao (cấp Nhà nước) và khen những tấm gương lao động giỏi trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân... nhằm động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần chịu khó, tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước đi lên, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ trẻ em Việt Nam cùng Quỹ vì tấm lòng Việt của Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao số tiền 500 triệu đồng học bổng gửi tới các học sinh vượt khó học giỏi.

Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong năm năm qua, phát huy ý chí cách mạng, dám thay đổi thời cuộc của tinh thần 90 năm Xô viết Anh hùng, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 -0

Trước đó, chiều 6-8, tại Nghĩa Đàn, đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng năm nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng/nhà.

THÀNH CHÂU