Nâng cao năng lực công chức, viên chức trẻ tỉnh Cà Mau trong tình hình mới

Thứ Bảy, 10-04-2021, 17:25
Ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ của tỉnh Cà Mau.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đó là một trong những câu nói tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân, tại buổi gặp mặt gần 350 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh, ngày 10-4. 

Với chủ đề “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới”, tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Cà Mau ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ của tỉnh trên tinh thần tự nguyện, không hành chính hóa. Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác nhưng rất cần cho mạng lưới gần 1.100 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mạng lưới này sẽ góp phần cải cách hành chính trong chính nội bộ công chức, viên chức; giúp lãnh đạo Cà Mau gần công chức, viên chức của tỉnh hơn; giúp xóa bỏ hiện tượng công chức, viên chức trẻ chỉ biết quan tâm vấn đề hẹp, chuyên môn hẹp thuộc phạm vi bộ phận, đơn vị nơi mình làm.

Tham gia mạng lưới này, các công chức, viên chức trẻ sẽ: Có điều kiện được giao lưu, tiếp cận thông tin nhiều chiều và hiểu rõ hơn các việc của ngành, của địa phương, của quốc gia và khu vực; có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; được lắng nghe, được phát hiện (phẩm chất, năng lực) và có cơ hội được tham gia các nhiệm vụ của địa phương, của ngành và của tỉnh và rất nhiều cơ hội khác…

Trò chuyện thân tình với công-viên chức trẻ trong tỉnh, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chính vì vậy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức luôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện công tác cải cách hành chính”.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau quyết tâm đổi mới, vượt khó, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; phát triển kinh tế biển, hướng biển; huy động nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xanh; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường; đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ để gia tăng năng xuất và chuỗi giá trị; tái cơ cấu nông nghiệp để lấy dân sinh và dân an làm nền tảng phát triển bền vững…

Để thực hiện được quyết tâm nêu trên, chính quyền tỉnh Cà Mau lấy cải cách hành chính và chất lượng quản lý điều hành làm trung tâm; coi việc làm, thu nhập của người dân, phát triển y tế, giáo dục, dạy nghề là cốt lõi; lấy sức dân và nguồn lực của doanh nghiệp là gốc. Chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh kết nối với Trung ương huy động các nhà đầu tư lớn để tạo đột phá hạ tầng, gia tăng ngân sách cho địa phương.

Để hiện thực hoá những việc nêu trên, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức  của tỉnh – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định và cho biết, một trong năm nhiệm vụ trong tâm tại Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, một trong ba đột phá chiến lược của tỉnh tại Nghị quyết cũng nêu rõ “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Qua các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trên có thể thấy, Cà Mau rất chú trọng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đặc biệt đội ngũ trẻ. Đội ngũ này cần có trình độ chuyên môn, kỹ năng (bao gồm cả các kỹ năng mềm) thích ứng với chuyển đối số, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển của đất nước cũng như của với tỉnh nhà. Đặc biệt kỳ vọng các bạn sẽ tràn đầy tình yêu, khát vọng đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương, đó là khát vọng được làm việc, được cống hiến xây dựng mảnh đất trên quê hương mình, khát vọng để Cà Mau không chỉ điểm đến của năm 2021 mà còn là nơi đáng sống, đáng đến với người Cà Mau và mọi bạn bè trong và ngoài nước.

Trong tình hình mới, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kỳ vọng đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức trẻ của tỉnh tiếp tục: Tiên phong tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu; theo dõi sát từng lĩnh vực phụ trách; thể hiện tính chuyên nghiệp, tích cực, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc được giao, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh dành nhiều thời gian để công chức, viên chức trẻ tham luận, trao đổi bày tỏ tâm tư, nguyên vọng, trăn trở của bản thân; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề công chức, viên chức đặt ra. Nhiều công chức, viên chức trẻ của tỉnh đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và tạo nhiều cơ hội cho cô..., nhằm phát huy tốt năng lực, trí tuệ và sự cống hiến của công chức, viên chức trẻ đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau.

HỮU TÙNG