Nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 16-11-2019, 05:29

Ngày 15-11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ ba năm 2019.

5 năm qua, Ninh Bình đã đầu tư hơn 83,6 tỷ đồng thực hiện các Chương trình 134, 135, hỗ trợ tín dụng, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ðến nay, cộng đồng người dân tộc thiểu số trong tỉnh còn 499 hộ nghèo, chiếm 6,14% tổng số hộ người dân tộc thiểu số, giảm 5,24% so với trước đây. Tỉnh hiện có 1.106 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số hộ được công nhận gia đình văn hóa đến năm 2018 là 11.683 trên tổng số 14.595 hộ, đạt 80,04%, 84 trên tổng số 86 thôn, bản được công nhận thôn, bản văn hóa, đạt 97,7%.

Dịp này, một tập thể, một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 25 tập thể và cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vì những đóng góp tích cực trong thực hiện công tác dân tộc.

PV