Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khu vực miền trung - Tây Nguyên

Chủ Nhật, 15-12-2019, 10:19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Học viện Chính trị khu vực III.

NDĐT - Ngày 14-12, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm.

Năm 1949, Trường Đảng Liên khu V, tiền thân của Học viện Chính trị khu vực III ngày nay được thành lập, nhằm thực hiện công tác huấn luyện cán bộ của Đảng phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc tại khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực III gắn liền với cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Học viện đã đào tạo bồi dưỡng về lý luận, chính trị cho hơn 65 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Từ năm 1990 đến nay, cán bộ, giảng viên Học viện đã thực hiện 450 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 13 đề tài cấp nhà nước, 82 đề tài cấp bộ, ba đề tài cấp tỉnh và 352 đề tài cấp cơ sở; tổ chức hàng trăm hội thảo, tọa đàm; xuất bản hơn 100 đầu sách, kỷ yếu khoa học và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học… góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của đất nước và của khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Học viện Chính trị khu vực III đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời, đề nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên Học viện Chính trị khu vực III triển khai hiệu quả và cụ thể hóa Chiến lược phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cần đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể, sáng tạo, đột phá; hướng đến một mô hình Trường Đảng tiên phong, làm hạt nhân và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đa dạng hóa các chương trình đào tạo phù hợp với tùng nhóm đối tượng học viên và với thực tiễn của địa phương, đơn vị; Cần hết sức coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên. Thực hiện tốt văn hóa Trường Đảng. Cán bộ và học viên của Trường Đảng phải gương mẫu, chuẩn mực và bản lĩnh, phát huy tinh thần tự giác, tự học, tự quản… Đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính tri, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III. Nhân dịp này, Học viện cũng được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

* Tối 14-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (1899 - 2019). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương.

Diễn văn trình bày tại buổi lễ nêu rõ, từ một huyện thuần nông sau khi quê hương được giải phóng, đến nay, Đại Lộc đã “khoác lên mình một chiếc áo mới” với đầy đủ gam màu của sự phát triển: tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt hơn 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ đạt khoảng 90%. Đến nay, huyện Đại Lộc đã có 12/17 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người có công được thực hiện tốt; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, địa phương được thể hiện rõ.

* Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 10 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương…

THANH TÙNG